راهی برای رسیدن به آرزوها

❤ی ضرب المثل چینی هس ک میگه ❤عشق سطل آشغالی از احساسات است

| جمعه یکم شهریور ۱۳۹۲ | 19:7 | sahar|

| سه شنبه سی ام تیر ۱۳۹۴ | 13:17 | sahar| |

مــــــــــــــــانــــــــــــدن بـــــــه پــــــــــــــای تـــــــــو فــــــایــــــــــــده نـــــــــــــداشــــــــــت

رفــــــــــتــــــــم

خواســـــتـــــــــم دوســـــــــــتت داشـــــــــته باشـــــــــــم اما

نفــــــــــهمیدی

تــــــــــماشــــــــــا میـــــــــکنم میخواهم بــــــــــبینم انهایــــــــــــی کـــــــــــه دورت را

شـــــــــلوغ کردنــــــــــد مثـــــل مـــــــن

پـــــــــشتـــــــــت هــــــــــستن؟؟؟

تــــــــــورا انــــــــــــــقدرکه مـــــن میخواســــــــــتم

میخواهنـــــــــــد

ولـــــــی بـــــــــه همــــــــــان شـــــــــــلوغی دورت قســــــــــــم

پشتـــــــــــــت خـــــــــــالــــــــــیست

بــــــــه حرفـــــــــــایم خــــــــــــواهی رسیـــــــــــــــــــــــد

| جمعه سوم بهمن ۱۳۹۳ | 12:26 | sahar| |

امدن دلیل میخواهد

 

ماندن بهانه

 

اما

 

رفتن هیچکدام

| پنجشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۳ | 20:37 | sahar| |

 

تنها


همه جا هستی …


در نوشته هایم


در خیالم


در دنیایم


تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است

| شنبه هجدهم مرداد ۱۳۹۳ | 21:5 | sahar| |

 

حســــــرت !


یعنے رو بـﮧ رویــــــــمـ نشستـﮧ اے


و باز خیسی چشمانـــمـ را


آن دستمال خشکــ بے احساس پاکــ کنــــد .


حســــــرت !


یعنے شانـﮧ هایت ، دوش بـﮧ دوشــــــمـ باشد


اما نتوانـــم از دلتنگے بـﮧ آن پناه ببـــــــرم.......


حســــــرت !


یعنے تــــ ــــو


کـﮧ در عین بـــــــــودنت داشتنتــ را آرزو مے کنــــــــم . . .

| شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۳ | 0:13 | sahar| |

میـنویسم


برای تو

دیگران میآیند و میخوانند و میگویند : خوب بود
........

اما آنها هرگز نمیدانند چه قدر سخت است

مخاطب نوشته هایت نداند که

 مخاطب خاص نوشـته های توست


چه احساس خوبیه وقتی می شنویم کسی می گوید :


مـــواظـــب خـــودت بـــاش !!!

اما خیلی بهتر از اون اینه که می شنویم کسی می گوید

خـــودم هــمــیــشـــه مـــواظـبــتــم !!!چـقـد سخـته ؛

دلتـــنگ كـســے بشـے

كــہ بـهش قــول دادی دیـــگہ مزاحمــش نشــــے
........
وقـتی یـه چـیــزی بـهـت میـگـه حـــرصـت دراد...

بـرمـیگــردی و بـا اخـــم نـگاش میـکـنی و یــه ضــربـه مـیـزنی

بـه بـازوش کـه بـگی خـیلی بـدی...

امــا تنـهـا کاری که اون مـیکنـه یـه لبـخـنـد مـیـزنـه و مـیگـه :

زدی؟!...مـنــو زدی؟بـاشه...!

قـهــر مـیکـنـه و روشـو بـرمـیگـردونـه ...

اونـجــاس کـه دلـت میـگیـره...

اسـمشـو بـا تـمــام عـشـق صــدا میـکـنی

دسـتـاتـو میـگیـره و میـگـه جــونـم؟

 شــوخی کــردمــو مـیـبرتـت تـو آغـوشـش
........

چـشـاتــو میـبنـدی و دلــت آروم میـگـیـره!!!

اونـجــاس کــه مـیگی خــدایــا ازم نـگـیـرش...


| جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ | 0:20 | sahar| |

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺩﻭﺱ

ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﮐﺠﺎﯾﯽ؟؟؟

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﺭﻭ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺑﻢ ...

ﭘﺴﺮﻩ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻧﮕﺎﺷﻮﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺭﻭ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ

ﺑﻬﺶ ﺍﺱ ﺩﺍﺩ :

ﺩﺳﺘﻪ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻭﻝ ﮐﻦ ﻻﺍﻗﻞ ﺍﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮﺭﻩ ..

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ؟؟؟؟ !!

ﭘﺴﺮﻩ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺘﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺷﻮﻧﻪ

ﺩﺧﺘﺮﻩ ، ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ﭘﺴﺮﻩ ﺩﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺲ ...

ﻋﺎﻗﺎ ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪﺍ |:

ﺗﺎ ﺭﻓﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﺶ ﺗﺎ

ﺧﻮﺭﺩ ﺍﯾﻨﻮ ﺯﺩ

ﺩﻭﺱ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﻮﺩﺷﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﺪﺍﺩ 

باش ﺗﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﻠﻄﺎ ﻧﮑﻨﻪ


منطق من 3 حالت داره :

یا حق با منه :|

یا تو نمیفهمی که حق با منه :|

یا اونقدر میزنمت که کاملاً بفهمی حق با منه :)


دختر: تو خجالت نمی‌کشی افتادی دنبال من؟

پسر: یعنی برگردم؟
دختر: نه، فقط پرسیدم!


من هــــــــــــرجا باشم مامانم فقط میگه زود بیا.

من زنگ بزنم با صدای یواش بگم : مـــــــــــامان
من زیر یه تریلی کوکائین گیر کردم پلیس اینجا رو محاصره کرده.
میگه:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
بــــاشه فقط زود بیا !!! :|

شنبه سوری قبل ازپریدن ازروی آتش ب مواردزیرتوجه کنید:

۱ سایزخشتک


۲ زاویه پرش

۳ استفاده ازشورت مامان دوز زیرشلوار

۴ دوری ازهرگونه هیجان وجوزدگی جلوی دخترا

۵ فاصله مناسب تاشعله های آتش هنگام پرش

آبروی شماآبروی ماست... ستادپیشگیری ازحوادث غیرمترقبه!


با خواهرم دعوام شد و بزن بزن … چنگ انداختم تو صورتش یه دفه داد زد مامااااان این وحشیو از کجا آوردین؟؟؟

مامانمم گفت به بابات گفتم برو پرورشگاه بچه بیار رفت باغ وحش اینو آورد!!!

من:|

من:|

من:|

خانواده:|

و همچنان من:|


اس ام اس يک گل پسر:

عزيزم، خوبی؟! دلم واست تنگ شده همش دارم به تو فک ميکنم گفتم يه اس بهت بدم ببينم در چه حالي!

Send to»»» سپيده، روشنک، آناهيتا، سمانه، آتنا، مريم، بتول!!!هر وقت خخخخخخخخخخخخخخخخ مینویسی تهش باید

یه تف هم بنویسی وگرنه گلوت میگیره 

| سه شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۲ | 0:52 | sahar| |

دوســ♥ــــت مـــــن همـــیشــه رو بـــه نــ♥ــور بـــایســـــت

اگــــــر میــخواهــی تصـویـر زنــ♥ـدگــــی ات سیــــاه نـیــفــــتد...

همیشـــــه خــ♥ــود را نقــد بـــدان تـا دیــگران تــ ♥ــورا بـه نسیــه نفــروشــــند

سعــــی کـــن استـ♥ــاد تغیـیـر بـــاشــی نـــه قــربـانــی تـقــدیــ♥ــر....در زنـ♥ـدگیــت

بـه کســـی اعـتمـــاد

کـــن

کـــه بـــه او ایمــ♥ــان داری نه احســـــاس

و

 هــــرگــ♥ــز بـه خـاطـر مـــردم تغـیـیـر نـــکـــن

ایـن جمـــاعـت هـرروز تــ♥ــورا طـور دیگـری میـخـواهـنـــد....مـردم شهـری کـــه همـه

در آن میلنــگند " به

کســی

که راسـ♥ــت راه میـــرود میخنـدنـد"

| سه شنبه هفدهم دی ۱۳۹۲ | 12:33 | sahar| |

(1.سلام به دوستای گلم خوبین؛خوشین؛ سلامتین؟

2. بابت نبودنم باید عذرخواهی کنم.

3. برین مطلبمو بخونین .

4. نظر یادتون نره هرکی نظرنده ایشالا سوسکه بوسش کنه)


بچه ها میخوام یه چیز خیلی مهم رو بهتون بگم ولی قول بدید که به راهنمایی هایی که داده شده

عمل کنید:
.
.
.
... .
... ... ... ... .
.
قول دادین ها!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.باید یه حرف مهمی رو بهت بگم، به شماره 5 نگاه کن 

2.برای دونستن جواب شماره 11 رو نگاه کن

3.لازم نیست ناراحت بشی، شماره 15 رو نگاه کن

4.آروم باش، ناراحت نشو، شماره 13 رو نگاه کن

5.اول شماره 2 رو نگاه کن

6.اینقد عصبی نباش،شماره 12 رو نگاه کن

7.میخواستم بگم دوستای عزیزم خیلی دوستتون دارم !!

8.چیزی که من میخوام بگه اینه که.... باید 14 رو ببینی

9.یه کم تحمل داشته باش، شماره 4 نگاه کن

10.برای بار آخر ، به شماره 7 نگاه کن

11.امیدورام که خیلی ناراحت نشده باشی، 6 رو ببین

12. معذرت میخوام،ولی باید 8 رو نگاه کنی

13.ناراحت نشو دیگه، 10 رو نگاه کن

14.نمیدونم چه جوری بهت بگم، ولی باید 3 رو نگاه کنی

15.حتما خیلی ناراحت شدی، ولی ناراحت نباش، به شماره 9 نگاه کن

(بازم سرکارتون گذاشتم خخخخخخخ)
| سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ | 20:2 | sahar| |

Shik Them